Cleaning

Poskytujeme komplexní úklidové služby s orientací na zákazníka, jeho potřebám a hygieně daných prostor s cílem vytvářet příjemné pracovní prostředí. Věnujeme také pozornost environmentální politice a používáme k úklidovým činnostem ekologicky nezávadné chemické prostředky.

Komplexnost poskytovaných služeb chápeme jako ucelený systém činností s cílem dosáhnout vysokých standardů poskytované úklidové služby, rozhodovacího procesu zaměstnanců vedení společnosti s účinnou kontrolní činností s cílem zabezpečit kvalitní výkon služby a docílení spokojenosti zákazníka. Obecně pro nás platí, že tu jsme pro zákazníka, jemuž chceme úklidové služby poskytovat, a zároveň být poradcem v oblasti potřeb zajištění úklidu.

Cíle služby

Prezentace dobrého jména zákazníka.
Vysoká kvalita našich služeb podle požadavků zákazníka.
Udržení a posilování důvěry zákazníka.
Dodržování optimálních nákladů a finanční disciplíny.
Předcházení a snižování zatěžování životního prostředí.
Předcházení a zabránění ohrožování a poškozování lidského zdraví.
Prevenci rizik a stálé zlepšování pracovních podmínek.

Venkovní úklidy, údržba zeleně a zahradnické práce

 • Letní údržba venkovních ploch (zametání komunikací a parkovišť, údržba zeleně)
 • Zimní údržba venkovních ploch (odhrnování a odvoz sněhu, posyp komunikací)
 • Sekání, mulčování a hnojení
 • Řezání, stříhání a ošetření stromů a keřů
 • Péče o vnitřní a vnější zeleň

Specifické úklidy zdravotnických zařízení

 • Čištění zdravotnického zařízení
 • Pravidelná sanitace a dezinfekce prostorů a zařízení

Specifické úklidy lakoven

 • Čištění lakovacích linek
 • Poradenství pro lakovny
 • Specifické materiály pro ochranu lakovacích linek
 • Analýzy prašnosti
 • Odlakovací servis ve spolupráci se subdodavateli

Pravidelné průmyslové úklidy

 • Strojní mytí podlahových ploch
 • Čištění výrobních linek a technologických zařízení
 • Pravidelné hloubkové čištění podlah podle systému kritických míst

Pravidelné úklidy

 • Administrativní úklidy kanceláří, chodeb a sanitárních prostor
 • Denní servisy (úklidové činnosti v průběhu dne)
 • Dodávky a doplňování hygienických materiálů
 • Rohožové servisy v letním a zimním režimu
 • Pravidelné úklidy obchodních center
 • Komplexní housekeeping a front office pro segment hotelů

Speciální a jednorázové úklidy

 • Generální úklidy
 • Postavební úklidy
 • Mytí oken a prosklených ploch
 • Extrakční čištění koberců (pěnové, mokré, suché)
 • Voskování podlah a nanášení polymerů
 • Krystalizace mramoru
 • Parní čištění (sanita, zdravotnické a potravinářské zařízení)
 • Horolezecké a výškové práce
 • Čištění konstrukcí hal, rozvodů médií, osvětlení a světlíků
 • Renovace parket a dřevěných podlah a obložení
 • Malířské a natěračské práce

Odborná a poradenská činnost

 • Analýza kritických míst – stanovení kritických míst daného objektu z hlediska požadavků čistoty a hygieny s následným nastavením správné organizace a systému provádění úklidu včetně kontroly a záznamů kvality
 • Mystery Shopping (skrytý host) – provedení analýzy všech procesů v hotelech včetně vyhodnocení a stanovení nápravných opatření
 • Analýza čistoty a prašnosti – provedení analýzy míry znečištění v provozech, zjištění druhu nečistoty a původ nečistoty, návrh opatření k odstranění a prevenci znečišťování.