Security & Safety

Poskytujeme komplexní bezpečnostní služby, které chápeme jako ucelený systém činností přímého výkonu služby na stanovišti ostrahy objektu, recepce a převozu finančních hotovostí, rozhodovacího procesu zaměstnanců vedení společnosti s cílem zabezpečit kvalitní výkon služby a ochranu oprávněných zájmů zákazníka. Obecně by mělo platit, že soukromá bezpečnostní služba by měla být pro zákazníka, jemuž jsou bezpečnostní služby poskytovány poradcem v oblasti potřeb zajištění bezpečnosti. Mezi naše cíle a strategie ochrany majetku, osob a dalších oprávněných bezpečnostních zájmů patří:

 • Ochrana hmotného majetku (movitého i nemovitého) – ochrana objektů, ochrana prostorů.
 • Ochrana nehmotného majetku „know-how“.
 • Ochrana osob – vrcholných představitelů a zaměstnanců.
 • Ochrana veřejného pořádku v budovách.
 • Protipožární ochrana.
 • Ochrana bezpečnosti, hygieny a zdraví při práci.
 • Ochrana proti narušování životního prostředí.
 • Samostatné řešení mimořádných událostí.
 • Spolupráce se složkami záchranného integrovaného systému.
 • Pomoc osobám se zdravotním postižením, které vstupují do budovy.

Ostraha objektů a recepční služby

Tato služba zahrnuje kontrolní činnost v prostorech vstupu a vjezdu do objektu, kontrolu oprávněnosti vstupu osob a vjezdu vozidel, vnášeného i vynášeného a vyváženého materiálu, recepční službu, evidenci návštěv, ochranu objektu proti neoprávněnému vniknutí a odcizení majetku a jeho poškozování, ochranu přítomných osob, vnitřní bezpečnost, monitoring nainstalovaných bezpečnostních zařízení, zásahy proti narušitelům, prevenci proti vzniku požáru a ostatních havárií, zabezpečování součinnosti s policií ČR, Hasičským záchranným sborem a záchrannou zdravotní službou.

Pult centralizované ochrany

Zabezpečíme napojení chráněného objektu na vlastní pult centrální ochrany (PCO) s trvalým sledováním a monitoringem. V případě potřeby také s výjezdem zásahových hlídek. Možnost dojezdu výjezdové skupiny k místu střežení je specifikována dle konkrétního kraje.

Elektronický zabezpečovací systém

Na základě požadavku zákazníka zabezpečíme projektovou studii a následnou instalaci elektronického zabezpečovacího systému, který je připraven na míru zákazníkovi s cílem funkčnosti s fyzickou ostrahou objektu nebo pultem centralizované ochrany.

 • projektová studie bezpečnostního systému na klíč
 • instalace systémů, kompletní správa, záruční a pozáruční servis
 • projekt zohledňuje stávající systémy a rozvody
 • periferie a ostatní příslušenství vybíráno dle konkrétních požadavků klienta tak, aby splňovaly veškeré aspekty kontrolní a bezpečnostní činnosti

Elektronická požární signalizace

 

Kamerové systémy

Na základě požadavku zákazníka zabezpečíme projektovou studii a následnou instalaci kamerového systému, který je připraven na míru zákazníkovi. Dále nabízíme zákazníkům jednorázové pronájmy fotopastí nebo případných CCTV setů.

 • projektová studie kamerového systému na klíč
 • instalace systémů, kompletní správa, záruční a pozáruční servis
 • projekt zohledňuje stávající systémy a rozvody
 • periferie a ostatní příslušenství vybíráno dle konkrétních požadavků klienta tak, aby splňovaly veškeré aspekty kontrolní a bezpečnostní činnosti

Přístupové a docházkové systémy

 

Odborná a poradenská činnost

Přemýšlíte nad zabezpečením svého bytu, rodinného domu, firmy? Máme pro Vás skvělou příležitost BEZPLATNÉ konzultace na toto téma u nás v prodejně se specialistou s více než desetiletou praxí v oboru. Přijďte nás navštívit a dozvědět se více informací...

 • KAM? - prodejna ROYAL Hunt, Na Klášteře 158, 266 01 Beroun
 • KDY? - kdykoli od 10:00 do 16:30