O Nás

Hlavním směrem činnosti firmy A-ROYAL Service s.r.o. je zajišťování fyzické ostrahy majetku a osob, recepční služby, přeprava finančních hotovostí, služby související se správou a údržbou budov a úklidové služby. K naplnění cíle, kterým je zajištění komplexních a kvalitních služeb, využíváme spolupráce s dalšími subjekty, které pro nás zajišťují specializované činnosti v oblasti ochrany majetku a osob. Tyto subjekty realizují specializovaná školení pro naše zaměstnance na základních pracovních pozicích bezpečnostních pracovníků. Snažíme se především o to, aby naši zaměstnanci byli schopni zvládat činnosti, které jsou v rámci fyzické ostrahy nadstandardní, a tudíž pro naše zákazníky představují záruku jejich maximálního bezpečí.

Vedoucí pracovníci soukromé bezpečnostní služby A-ROYAL Service s.r.o. mají dostatek zkušeností při zajišťování ostrahy objektů a ochrany osob. Jejich pozornost a směr hlavního úsilí při řízení výkonu služby jsou zaměřeny na zajištění majetku našich zákazníků proti odcizení a poškození. Současně jsou schopni společně s bezpečnostními pracovníky zajišťovat účinnou protipožární a ekologickou prevenci. Pro tyto účely nabízíme provedení prvotních úkonů na místě vzniku takové události a následně zajištění okamžité hlásné služby odpovědným pracovníkům objednatelů našich služeb.

Nosným cílem soukromé bezpečnostní služby je vytvoření ucelených organizačních celků v rámci jednotlivých regionů tak, aby mohly být vytvořeny účinné struktury řízení výkonu služeb, zajištěna efektivní a účinná ochrana objektů, které jsou nám svěřeny do péče.

Garantujeme častou a obsahově nadstandardní komunikaci se zákazníkem, rychlou reakci na jeho potřeby i v případě živelných pohrom nebo napadení objektů.

V současnosti jsme držiteli certifikátu

  • ČSN EN ISO 9001:2009 QMS - systém managementu kvality
  • ČSN EN ISO 14001:2005 EMS - systém managementu evironmentu
  • ČSN EN ISO 27001:2006 ISMS - systém managementu bezpečnosti informací
  • Aplikační směrnice ČAP P-102 - fyzická ochrana

a potvrzení NBÚ na stupeň Vyhrazené.

Máme uzavřené pojištění za škodu do výše 60 000 000,- Kč, které se vztahuje na obecnou odpovědnost za škody vyplývající z provozní činnosti u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group.

Klademe důraz především na precizní a aktivní kontrolní činnost a na kvalitativní úroveň služeb poskytovaných dle standardů norem ISO. Zároveň se řídíme pravidlem, že nejlepším způsobem odstranění možných problémů je velmi efektivní komunikace se zákazníkem, včasná reakce na jeho potřeby a podněty. Chceme, aby takový přístup k práci ve prospěch našich zákazníků byl zárukou dobrého vzájemného vztahu.

Ke stažení: Politika integrovaného systému řízení